Freephone information line: 1800 45 45 55

Find a GP practice or clinic

PCS: Saturday 13 July 2024

Records found: 5

 1. Chapelizod Medical Centre

  Dr. Zita O Reilly, Dr. Dorothy Crushell, Dr. Louise Kelly, Dr. Nichola Moran, Nurse Shannen Lamb, Nurse Fionnuala O Rourke

  Belgrove Park Chapelizod Dublin 20 71 Tel: 01 6264678 Wheelchair access: Yes

 2. Palmerstown Park Medical

  Dr. Joseph O Neill, Dr. Conor O Hanlon, Nurse Marcella Walsh, Nurse Eunice Mbenga, Nurse Agnieszka Pieprzyk

  Centric Health Unit 18 Palmerstown Shopping Centre Palmerstown D20 HP44 Dublin 20 317 Tel: 01 6268546

 3. Palmerstown Medical Centre

  Dr. Fayyaz Ahmed Sharif

  Old Lucan Road Palmerstown Dublin 20 473 Tel: 01 6038022

 4. Manor Road Surgery

  Dr. Sean Maguire, Dr. Eman Ali, Nurse Sally Lawlor, Nurse Nicola Kavanagh, Nurse Laura Sheehan, Nurse Karen O Rourke, Nurse Grainne Gill, Dr. Sarah Cummins

  31 Manor Road Palmerstown Dublin 20 1136 Tel: 01 6265672 Wheelchair access: Yes

 5. Waterstown Medical Centre

  Dr. Karol Laffan

  The Orchard Buildin Stewarts Care Mill Lane Palmerstown D20 XT80 Dublin 20 1939 Tel: 01 6518325

Is cuid den tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála é CervicalCheck
Bosca Oifig Phoist 161, Luimneach
Saorghlao 1800 45 45 55
CervicalCheck is part of the National Cancer Screening Service
PO Box 161 Limerick
Freephone 1800 45 45 55

Web Design by Webtrade

Is cuid den Rannóg Sláinte agus Folláine i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte í an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála. Cuimsíonn sí BreastCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch, CervicalCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs, BowelScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Putóige agus Diabetic RetinaScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Reitiní do Dhiaibéitigh.

The National Screening Service is part of the Health and Wellbeing Division of the Health Service Executive. It encompasses BreastCheck – The National Breast Screening Programme, CervicalCheck – The National Cervical Screening Programme, BowelScreen – The National Bowel Screening Programme and Diabetic RetinaScreen – The National Diabetic Retinal Screening Programme.