Freephone information line: 1800 45 45 55

Find a GP practice or clinic

PCS: Saturday 13 July 2024

Records found: 5

 1. Kimmage Family Practice

  Dr. Tatsiana Daly, Dr. Maura Whelehan, Dr. Ruth Anne Keane, Nurse Agne Jankauskaite, Dr. Caitriona Wrynn, Dr. Amy Ann Curran

  335 Lower Kimmage Road Kimmage Dublin 6w 281 Tel: 01 4902327 Wheelchair access: Yes

 2. Harolds Cross Medical Practice

  Dr. Jim Holden, Dr. Alice Roche, Nurse Nicola Orr, Dr. Clare Morley, Dr. Ciara Joy

  324 Harolds Cross Road Dublin 6w 1325 Tel: 01 4922665

 3. Orwell Surgery

  Dr. Caroline Duggan

  Unit 11 Orwell Shopping Centre Templeogue D6W CE01 Dublin 6w 1414 Tel: 01 4264925 Wheelchair access: Yes

 4. Templeogue Village Medical

  Dr. Sarah Hennessy, Nurse Yvonne Mc Guckin, Nurse Sheila Forde

  184 Templeogue Road Templeogue Dublin 6w 1851 Tel: 01 5653328 Email: info@templeoguevillagemedical.ie Wheelchair access: Yes

 5. Dr Barbara Byrne

  Dr. Barbara Byrne

  232 Harolds Cross Road D6W N923 Dublin 6w 1892 Tel: 01 5475693 Email: reception@232medical.ie Wheelchair access: Yes

Is cuid den tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála é CervicalCheck
Bosca Oifig Phoist 161, Luimneach
Saorghlao 1800 45 45 55
CervicalCheck is part of the National Cancer Screening Service
PO Box 161 Limerick
Freephone 1800 45 45 55

Web Design by Webtrade

Is cuid den Rannóg Sláinte agus Folláine i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte í an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála. Cuimsíonn sí BreastCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Cíoch, CervicalCheck – An Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs, BowelScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Putóige agus Diabetic RetinaScreen – An Clár Náisiúnta Scagthástála Reitiní do Dhiaibéitigh.

The National Screening Service is part of the Health and Wellbeing Division of the Health Service Executive. It encompasses BreastCheck – The National Breast Screening Programme, CervicalCheck – The National Cervical Screening Programme, BowelScreen – The National Bowel Screening Programme and Diabetic RetinaScreen – The National Diabetic Retinal Screening Programme.